Mauritskerk

stempel-nieuw-wz2ANBI

Samenstelling bestuur:

Handboogstraat 56
4515 CW IJzendijke
tel. 06 26088531
KvK 41110853
ANBI geregistreerd

Samenstelling bestuur:Voorzitter: dhr. G.L.J. van Noort
Secretaris: mevr. T. van de Calseijde
Bestuurslid: dhr. N. Brugge
Bestuurslid: mevr. T. van de Calseijde
Bestuurslid: dhr. P. van Velzen
Bestuurslid: dhr. W. VanHaele

Er worden geen betalingen gedaan aan de bestuursleden. Iedereen is onbezoldigd.
e-mail : info@mauritskerkijzendijke.nl

Doelstelling:

Het instandhouden van het historische kerkgebouw te IJzendijke, gemeente Sluis. En het bevorderen van belangstelling voor het monument en voorst al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt
of daartoe bevorderlijk kan zijn. Alles in de ruimste zin van het woord.

Het eigendom beheren, instandhouden en restaureren van het van het historische kerkgebouw IJzendijke

Het streven naar passelijk gebruik van het kerkgebouw in overeenstemming met de aard en functie, door verhuur aan Herv. Gem. BIJH en St. Andreas Parochie.
Verder verhuur voor huwelijken en concertuitvoeringen.

Beleidsplan 2021/2022

Vermogen:

Het vermogen zal worden gevormd door subsidies, donaties , schenkingen en andere baten.
Besteding zal worden gedaan aan onderhoud en restauratie van het monument.

Financieel overzicht

Baten:

Alleen verhuur, normale subsidies en afrekening van restauratiefonds

Uitgaven:

Normaal patroon, afschrijving is op de aanschaf van nieuwe verwarming