INHOUDSOPGAVE

Woord vooraf
Dankwoord
Inleiding
I Cultuurhistorie en natuurlijke omgeving
1. De historische context van een ‘soldatenkerk’ in de frontlinie
J.W.P. Prins
2. Het hervormde kerkgebouw door de eeuwen heen
J.W.P. Prins
3. Het kerkinterieur nader belicht
J.W.P. Prins
4. Flora en fauna rondom en in het kerkgebouw
J.W.P. Prins
II Kerkhistorie
5. Het protestantse geheugen van IJzendijke
C. van den Broeke
6. Een nieuwe kerk in IJzendijke?
C. van den Broeke
7. De religieuze markt van IJzendijke
C. van den Broeke
8. IJzendijke en de bovenplaatselijke kerk
C. van den Broeke
9. Terugblik op de Hervormde/Protestantse Gemeente te IJzendijke 1962-2014
J. Kruidenier-Sanderse
Epiloog
J.W.P. Prins en C. van den Broeke
Lijst van predikanten Lijst van kosters tot 1962 Eindnoten
Bronvermelding
De auteurs
Index


naar bestellijst